Object

Title: Measuring information society - addressing key issues and constraints

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Ziemba, Ewa ; Żelazny, Rafał

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 2 (28), s. 170-193

Abstrakt:

Artykuł dotyczy pomiaru społeczeństwa informacyjnego. Jego celem jest zaprezentowanie metod pomiaru społeczeństwa informacyjnego oraz dokonanie, przy ich wykorzystaniu, oceny poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w wybranych krajach,ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Artykuł rozpoczyna projekcja metod, wskaźnikówi indeksów złożonych używanych do pomiaru społeczeństwa informacyjnego. Następnie przedstawiono wyniki pomiaru społeczeństwa informacyjnego w Polsce za pomocą trzech metod. Zmierzono: wpływ sektora ICT na PKB, ICT Development Index oraz Networked Readiness Index. W zakończeniu podjęto dyskusję w zakresie działań zmierzających do wypracowania metody kwantyfikacji społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Przedstawione rezultaty badań mogą być pomocne w działaniach na rzecz doskonalenia metod pomiaru społeczeństwa informacyjnego, a także w pracach nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24373

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 2 (28)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information