Object

Title: Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami – aspekt procesu tworzenia wartości

Title in english:

Management of the value of an enterprise’s relationship with market stakeholders in the context of the value creation process

Creator:

Piwoni-Krzeszowska, Estera

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 63-77

Abstrakt:

Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami polega na przemyślanym i zorganizowanym tworzeniu tej wartości. Wartość relacji jest generowana dzięki realizacji procesów kształtowania stosunków. Rozmaite czynniki wpływają na przebieg tych procesów. Część z nich ma charakter relacyjny, gdyż podlega wpływowi przedsiębiorstw i ich rynkowych interesariuszy oraz dotyczy bezpośrednio warunków i przebiegu stosunków. Znajomość tych czynników i ich istotności we wspieraniu procesów pozyskiwania, usatysfakcjonowania i zatrzymywania interesariuszy rynkowych ułatwia zarządzanie wartością relacji. Celem artykułu jest przeprowadzenie teoretycznych rozważań na temat procesu tworzenia wartości relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami i empiryczne zidentyfikowanie istotności czynników relacyjnych wspierających ten proces. Dla realizacji obranego celu wykorzystano analizę piśmiennictwa oraz przeprowadzono badania empiryczne na 102 przedsiębiorstwach w Polsce. Badania empiryczne wykazały, że czynniki relacyjne wspierające realizację procesów kształtowania stosunków odnoszą się do ekonomicznych, strategicznych, behawioralnych i produktowych wymiarów wartości relacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:25624

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information