Object

Title: Formułowanie wariantów rozwiązań w negocjacjach w przedsiębiorstwie (koncepcja metodyczna i studium przypadku)

Title in english:

Creating alternatives in business negotiations (methodological framework & case study)

Creator:

Kozina, Andrzej

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 23-37

Abstrakt:

Dzisiejsze uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw, tj. turbulentne otoczenie na rynku globalnym przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii informacyjnej, powodują znaczny wzrost zarówno zakresu, jak i stopnia złożoności negocjacji gospodarczych. Zwykle konieczne jest rozważanie w nich wielu różnorodnych zagadnień i branie pod uwagę zróżnicowanych celów i interesów stron (zarówno wspólnych, jak i sprzecznych), a także kształtowanie i analizowanie wielu alternatyw rozwiązań. Wiele negocjacji ma charakter wielostronny lub równoległy. Pojawiają się obiektywne trudności doboru strategii i technik negocjacyjnych. Zwiększa się ryzyko czy nawet niepewność co do przebiegu i efektów negocjacji. Zawiera się ograniczone, krótkotrwałe, niekiedy wirtualne kontrakty. Współczesne negocjacje gospodarcze wymagają zatem wszechstronnej i precyzyjnej analizy oraz doboru efektywnych narzędzi planowania, adekwatnych do potrzeb firmy. Przede wszystkim niezbędne jest opracowywanie i stosowanie odpowiednich narzędzi metodycznych tworzenia i analizy wariantów rozwiązań. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji metodycznej realizacji tego typu działań (procesu i narzędzi szczegółowych) w procesie planowania negocjacji wraz z jej egzemplifikacją praktyczną, dotyczącą negocjacji inwestycyjnych pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami budowlanymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:25615

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information