Object

Title: Klastry jako lokalna polityka stymulowania przedsiębiorczości na przykładzie województwa lubelskiego

Title in english:

Clusters as local policy of stimulating enterprise based on lubelskie voivodeship

Creator:

Ginter, Michał

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 3 (16), s. 21-35

Abstrakt:

Klastry należy traktować nie tyle jako sposób rozwoju pojedynczych przedsiębiorstw, ile raczej jako mechanizm aktywizacji całych regionów. Pozwalają one stworzyć sieci współpracy i powiązania gospodarcze, których siła oddziaływania wykracza daleko poza lokalne ramy. Dzięki sieci powiązań z różnymi dostawcami, producentami i instytucjami akademickimi małe i średnie przedsiębiorstwa działające w ramach klastra są w stanie osiągnąć więcej niż prowadząc działalność indywidualnie. Przedsiębiorstwa, dzięki wspólnej polityce zaopatrzenia i promocji, mają większą siłę przetargową wobec dostawców i odbiorców. Celem artykułu jest diagnoza sytuacji ekonomiczno-gospodarczej województwa lubelskiego i wskazanie, że jednym ze sposobów na poprawę tej sytuacji jest wspieranie przez samorządy terytorialne inicjatyw klastrowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:26904

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 3 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information