Obiekt

Tytuł: Jakość prognostyczna wskaźników koniunktury przemysłowej dla Polski w przekroju województw

Tytuł odmienny:

Forecast quality of indicators of industrial tendency survey across voivodeships of Poland

Autor:

Kaźmierska-Zatoń, Maria ; Zatoń, Wojciech

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 85-97

Abstrakt:

W artykule dokonano oceny jakości prognostycznej wskaźników testu koniunktury przemysłowej dla Polski w przekroju województw w ujęciu krótkookresowym. Skoncentrowano uwagę na wieloaspektowym porównaniu prognoz i ocen sytuacji, formułowanych przez przedsiębiorców. W badaniu zastosowano analizę graficzną oraz mierniki: współczynnik korelacji Pearsona, miernik zgodności znaku, miernik zgodności zmian, sMAPE i współczynnik Theila. Bazę źródłową stanowiły dane miesięczne publikowane przez GUS dotyczące koniunktury w przemyśle. Biorąc pod uwagę wartości przeciętne, w przekroju zarówno województw, jak i wyróżnionych cech przedsiębiorstw, można uznać, że miesięczne oceny i prognozy koniunktury przemysłowej są ze sobą zbieżne. Jakość prognostyczną testu koniunktury można określić jako zadowalającą. Istnieje jednak stosunkowo duże zróżnicowanie tej jakości w województwach i pod względem cech przedsiębiorstw. Wyraźnie lepsza jest jakość prognoz w zakresie kierunku zgodności niż skali błędu.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2014.4.08 ; oai:dbc.wroc.pl:28956

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji