Object

Title: Wpływ szerokości skali na miary dopasowania modelu ścieżkowego

Title in english:

Impact of the choice of scale on the goodness of fit of the Structural Equation Model

Creator:

Skowron, Łukasz

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48), s. 23-32

Abstrakt:

W artykule autor przedstawia analizę wpływu szerokości skali na miary dopasowania modelu ścieżkowego. Do celów analitycznych zostało opracowane autorskie narzędzie pomiarowe, które wykorzystano do przeprowadzenia dwóch tur badawczych. W pierwszej turze dwie grupy respondentów dostały do wypełnienia dwa różne kwestionariusze, w których poruszany był ten sam problem badawczy, lecz możliwy zakres odpowiedzi był przedstawiony w dwóch szerokościach skali, tj. skali 5- i 10-stopniowej. Po okresie 1 tygodnia te same grupy respondentów zostały ponownie poproszone o ocenę danego zagadnienia tym razem z wykorzystaniem odmiennej skali. Uzyskane dane empiryczne zostały wykorzystane do opracowania modeli ścieżkowych przedstawiających proces budowania analizowanego zagadnienia. Dzięki zebranemu materiałowi empirycznemu możliwe było zbadanie wpływu szerokości skali na uzyskane w ramach prowadzonych analiz miary dopasowania modelu w perspektywie jego stabilności zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:30689

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information