Object structure
Title:

Nowe ruchy społeczne w procesach współzarządzania miastami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New social movements in the processes of cities’ governance

Creator:

Chądzyński, Jacek

Subject and Keywords:

nowe ruchy społeczne ; ruchy miejskie ; partycypacja społeczna ; local governance ; new social movements ; urban grassroots movements ; social participation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 13-21

Abstrakt:

Nowe ruchy społeczne, jako zyskująca na popularności forma społecznej aktywności, mogą już w niedalekiej przyszłości odgrywać ważną rolę w procesach współzarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, szczególnie w odniesieniu do dużych jednostek miejskich. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie przykładów niesformalizowanego angażowania się mieszkańców w procesy decyzyjne zachodzące na poziomie lokalnym, będących przejawami partycypacji społecznej. Zebrane wnioski posłużą przedstawieniu perspektyw rozwoju tego typu ruchów nieformalnych w Polsce i możliwości szerszego wpływania przez nie na funkcjonowanie samorządów terytorialnych na poziomie lokalnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.01

Language:

pol

Relation:

Regiony, metropolie, miasta ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: