Object structure
Title:

Hybrydyzacja rozwoju – prężność i dynamika rozwoju polskich miast

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Development hybridization – resilience and development dynamics of Polish cities

Creator:

Drobniak, Adam

Subject and Keywords:

miasta ; dynamika rozwoju ; hybrydyzacja ; cities ; development dynamics ; hybridization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 22-32

Abstrakt:

Artykuł dotyczy problematyki związanej z poszukiwaniem wyjaśnienia istotnych zróżnicowań dynamiki rozwoju polskich miast niezależnych od wielkości ośrodka miejskiego. Rozważania prowadzone są w kontekście nowej koncepcji rozwoju związanej z hybrydyzacją. Celem opracowania jest, z jednej strony, prezentacja zmian dynamiki rozwoju miast, z drugiej zaś wykazanie braku powiązań między pogłębiającym się zróżnicowaniem dynamiki rozwoju miast a wielkością polskich ośrodków miejskich. W warstwie metodycznej artykuł bazuje na analizie dokumentów, analizie indeksów dynamiki zestawionych w portfele dla wymiarów porównujących dynamikę sytuacji: gospodarczej, finansowej, społecznej i demograficznej 223 polskich miast. Miasta zostały pogrupowane zgodnie z metodyką EUROSTAT, tj. od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców, od 100 tys. do 250 tys. mieszkańców, od 250 tys. do 500 tys. mieszkańców, od 500 tys. do 1 mln mieszkańców oraz powyżej 1 mln mieszkańców

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.02

Language:

pol

Relation:

Regiony, metropolie, miasta ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: