Object structure
Title:

Transport i mobilność miejska w świetle Krajowej Polityki Miejskiej 2023 – ujęcie logistyczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Transport and urban mobility in Public Municipal Policy 2023 − logistic presentation

Creator:

Kalisiak-Mędelska, Magdalena

Subject and Keywords:

transport miejski ; mobilność miejska ; polityka miejska ; logistyka ; public transport ; municipal mobility ; urban policy ; logistics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 33-46

Abstrakt:

Transport jest obecnie jednym z poważniejszych wyzwań stojących przed współczesnym miastem. Jego dynamiczny rozwój niewątpliwie skutkuje, z jednej strony, zwiększeniem mobilności mieszkańców, z drugiej zaś nierzadko zakłóceniem płynności przepływu osób i ładunków w obszarze miasta (kongestii transportowej). Tym samym stał się on jednym z wątków, które zostały uznane w Krajowej Polityce Miejskiej 2023 za szczególnie ważne z perspektywy funkcjonowania i rozwoju miasta. Celem opracowania jest jednak spojrzenie na zapisy zawarte w dokumencie przez pryzmat możliwych rozwiązań logistycznych. Rozważania dotyczą priorytetów Krajowej Polityki Miejskiej w zakresie transportu i mobilności miejskiej oraz przypisanych im możliwych rozwiązań logistyki miejskiej. Mają one jednak charakter ogólny. Wskazanie bowiem konkretnego rozwiązania zależy od warunków przestrzennych danego miasta, jego perspektyw rozwojowych, sytuacji finansowej itp. Część empiryczna została poprzedzona identyfikacją pojęć transportu i mobilności miejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.03

Language:

pol

Relation:

Regiony, metropolie, miasta ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: