Object structure

Title:

Dental and Medical Problems, 2010, Vol. 47, nr 1

Contributor:

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; chirurgia plastyczna ; chirurgia szczękowo-twarzowa ; stomatologia

Description:

Quarterly indexed in Index Copernicus (5,91 points) ; Kwartalnik indeksowany w Index Copernicus (5,91). Punktacja MNiSW za 2009 rok - 4 pkt.

Publisher:

Akademia Medyczna

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Dental and Medical Problems

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

implanty ; twardzina układowa ; dzieci ; leczenie stomatologiczne ; próchnica ; jama ustna ; błona śluzowa jamy ustnej ; sprawozdanie ; guz ciążowy ; leczenie stomatologiczne dziecka ; Polskie Towarzystwo Stomatologiczne ; choroby przyzębia ; badanie histopatologiczne ; zapalenie ; żywica acetalowa ; antykoncepcja ; wypełnianie kanałów korzeniowych ; materiały kościozastępcze ; złamania kości ; retrakcja dziąsła brzeżnego ; alergia ; opóźnione wyrzynanie zębów stałych ; test MELISA ; zanieczyszczenie środowiska ; stopy tytanu ; ropień zewnątrzustny ; tytan ; choroby przewlekłe ; aktywność peroksydazy glutationowej ; kefalometria ; reaktywne formy tlenu ; guz zębopochodny ; gutaperka ; mineralizacja ; leki przeciwkrzepliwe ; ciążowe zapalenie dziąseł ; wartości pH ; żeńskie hormony płciowe ; przerost lewej komory serca ; zaburzenia mineralizacji ; progenia ; hormonalna terapia zastępcza ; reakcja alergiczna ; leki retrakcyjne ; znieczulenie ogólne ; ropień wewnątrzustny ; lęk stomatologiczny ; korozja ; leki antyagregacyjne ; β-fosforany trójwapniowe ; wskaźnik nawrotu wady ; ropowica ; zębiak