Object structure

Title:

Dental and Medical Problems, 2010, Vol. 47, nr 4

Contributor:

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; chirurgia plastyczna ; chirurgia szczękowo-twarzowa ; stomatologia

Description:

Quarterly indexed in Index Copernicus (5,91 points) ; Kwartalnik indeksowany w Index Copernicus (5,91). Punktacja MNiSW za 2009 rok - 4 pkt.

Publisher:

Akademia Medyczna

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Dental and Medical Problems

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

cukrzyca ; Helicobacter pylori ; zapalenie przyzębia ; ślina ; historia stomatologii ; jama ustna ; zapalenia przyzębia ; torbiel zębopochodna ; lęk dentystyczny ; polimery ; resorpcja ; osteoporoza ; kadm ; rozszczep wargi ; chirurgia ortognatyczna ; płytka nazębna ; zanieczyszczenie środowiska ; lęk stomatologiczny ; choroba niedokrwienna serca ; gęstość wyrostka zębodołowego ; hemoglobina glikowana ; wypełnienie kanałów korzeniowych ; zapalenie zatok ; szczelność cementów dentystycznych ; ołów ; protezy nakładowe ; przeszczep kości ; resorpcja kości ; ankyloza ; ureaza ; serologia ; torbiel zapalna ; osteoplastyka wyrostka zębodołowego ; zabiegi stomatologiczne ; prof. dr med. Ignacy Antoni Pietrzycki ; wrocławska szkołachirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej ; nadwrażliwość zębiny ; infekcyjne zapalenie wsierdzia ; wytrzymałość wiązań na ścinanie ; torbiel niezębopochodna ; wiązanie międzyszczękowe ; nikiel ; zaburzenia rytmu serca ; wrocławska stomatologia akademicka ; eradykacja ; torbiel kanału przysiecznego ; pasta desensytująca ; alergia kontaktowa ; arginina ; zakotwienie ; asfiksja ; zapalenie tkanki łącznej ; prof. dr hab. Tadeusz Szczęsny Owiński ; osteopenia ; resekcja wierzchołka korzenia ; ekstubacja ; choroby sercowo-naczyniowe ; Campylobacter rectus ; kompomery ; implanty ortodontyczne ; ropień ; torbiel przewodu nosowo-podniebiennego ; komórki Mallasseza ; uraz twarzoczaszki ; wrocławska szkoła stomatologii zachowawczej i periodontologii ; polimerowe materiały łączące z zębiną ; mediatorystanu zapalnego