Object

Title: Efektywność realizacji projektów strategicznych polskich przedsiębiorstw

Title in english:

Efficiency of strategic projects implementations of Polish enterprises

Creator:

Markowski, Paweł ; Mielcarek, Paweł

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 2 (31), s. 18-24

Abstrakt:

Wdrażanie strategii i przekształcenie jej w działania zapewniające efektywność w wymiarze operacyjnym odbywa się przez zarządzanie projektami strategicznymi. Projekty te decydują o osiąganiu sukcesu organizacji w dłuższym okresie, a kształtowanie ich efektywności jest jednym z podstawowych zadań kadry kierowniczej. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wdrażania projektów strategicznych na uzyskiwaną efektywność ekonomiczną polskich przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono w 2016 r. w 168 losowo wybranych polskich przedsiębiorstwach. Próba badawcza obejmowała usługi (74%), przemysł lub budownictwo (23%) i rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo (3%). W postępowaniu zastosowano metodę CATI. Głównym wnioskiem jest stwierdzenie, że przedsiębiorstwa opracowujące strategię znacznie częściej oceniają swoją efektywność lepiej lub dużo lepiej niż firmy nieopracowujące strategii. Różnica ta jest widoczna w jeszcze większym stopniu wśród firm stosujących projekty strategiczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:40378

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 2 (31)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information