Object

Title: Mechanizmy koordynacji współpracy w łańcuchu dostaw – systematyczny przegląd literatury

Title in english:

Supply chains governance mechanisms – systematic literature review

Creator:

Ryciuk, Urszula

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 2 (31), s. 55-61

Abstrakt:

U źródeł koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw leży przekonanie o konieczności podejmowania wspólnych działań przez przedsiębiorstwa tworzące łańcuch dostaw. Czysta współpraca w łańcuchu dostaw pozostaje jednak w sferze rozważań teoretycznych. Mechanizmami koordynacji działań (regulacji działalności gospodarczej) są także konkurencja i walka negocjacyjna między podmiotami oraz formalna lub nieformalna władza decyzyjna jednego podmiotu lub ich większej liczby (integracja/hierarchia), a także formy hybrydowe. Celem opracowania jest analiza stanu badań nad zagadnieniem koordynacji w łańcuchu dostaw oraz zidentyfikowanie głównych obszarów badawczych związanych z tą tematyką. Artykuł powstał na podstawie systematycznego przeglądu literatury, który obejmował między innymi wyłonienie podstawowej literatury i selekcję publikacji, analizę bibliometryczną oraz analizę treści. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że koordynacja współpracy w łańcuchu dostaw jest zagadnieniem nowym, wciąż mało rozpoznanym w literaturze i mogącym stanowić aktualny i ciekawy obszar badawczy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:40406

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 2 (31)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information