Object

Title: Występowanie potencjalnie chorobotwórczych bakterii w powietrzu na liniach produkcyjnych zakładu przetwórstwa rybnego

Title in english:

Occurrence of potentially pathogenic bacteria in the air on production lines of the fish processing plant..

Creator:

Marosz, Agata ; Breza-Boruta, Barbara ; Kroplewska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 494, s. 132-142

Abstrakt:

Celem pracy było określenie koncentracji potencjalnie chorobotwórczych bakterii w powietrzu na terenie zakładu przetwórstwa rybnego. Do badań wyznaczono 5 stanowisk pomiarowych na różnych etapach procesu technologicznego oraz w holu poza halami produkcyjnymi. Próbki powietrza pobierano metodą impakcyjną z użyciem aeroskopu MAS – 100 Eco. Największe zanieczyszczenie powietrza przez pałeczki coli (w tym Escherichia coli) oraz gronkowce stwierdzono w strefie niskiego ryzyka. Jednakże maksymalne wartości ogólnej liczby bakterii odnotowano w powietrzu poza halami produkcyjnymi. Sporadycznie w badanym bioaerozolu występowały Listeria spp., a wśród nich nie wykryto gatunku L. monocytogenes. Z badań wynika, że powietrze może być przyczyną skażenia mikrobiologicznego żywności na każdym etapie produkcji, przyczyniając się do jej psucia i zagrożenia zdrowotnego konsumentów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.494.12 ; oai:dbc.wroc.pl:41211

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 494 ; Wybrane zagadnienia z bioekonomii

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information