Object

Title: Realizacja Strategii „Europa 2020” w obszarze klimatu i energii

Title in english:

Implementation of „Europa 2020” strategy in climate and energy area

Creator:

Dziawgo, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 96-105

Abstrakt:

Strategia „Europa 2020” jest długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Celem artykułu jest porównanie stanu realizacji Strategii „Europa 2020” w obszarze klimatu i energii w krajach UE. Analiza porównawcza przeprowadzona jest dla lat 2014 i 2016. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule jest wynikiem zastosowania metody wielowymiarowej analizy porównawczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.09 ; oai:dbc.wroc.pl:58346

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532 ; Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information