Object

Title: Między skutecznością a etyką – dylematy komunikowania w obszarze polityki gospodarczej państwa

Title in english:

Between efficiency and ethics – communication dilemmas in state economicpolicy

Creator:

Piotrowski, Dariusz ; Piotrowska, Anna Iwona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 280-292

Abstrakt:

Celem pracy jest ustalenie, w jakim zakresie komunikowanie rządu ze społeczeństwem poprzez środki masowego przekazu wpływa na ocenę respondentów dotyczącą zjawisk gospodarczych i działań podejmowanych przez rząd. Wyniki badania ankietowego zrealizowanego przez autorów pracy wskazują na wysoką skuteczność przekazu, rozumianą jako osiąganie celów wyznaczonych przez rząd czy też ugrupowania sprawujące władzę w Polsce od 2015 r. Poziom wiedzy i prezentowane postawy respondentów wskazują bowiem, iż stworzono pozytywny wizerunek rządzących jako osób dbających o gospodarkę, a jednocześnie zdołano uniknąć eksponowania i łączenia z ośrodkiem władzy negatywnych zjawisk w obszarze finansów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.27 ; oai:dbc.wroc.pl:58366

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information