Obiekt

Tytuł: Badanie zależności pomiędzy handlem zagranicznym a PKB z wykorzystaniem modelu VAR oraz przyczynowości Grangera

Tytuł odmienny:

Relationship between foreign trade and GDP: VAR model and granger causality

Autor:

Pisarski, Marcin

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 103-116

Abstrakt:

W pracy podjęto temat analizy wpływu stopy wzrostu eksportu i stopy wzrostu importu na stopę wzrostu PKB. Wymieniono kanały, jakimi handel zagraniczny może oddziaływać na PKB, oraz za pomocą równania dochodu narodowego opisano teoretyczny wpływ handlu na PKB. Ukazano różnice w możliwościach wzrostu PKB między gospodarką zamkniętą a gospodarką otwartą na handel. Celem badawczym było udowodnienie przyczynowości pomiędzy stopami wzrostu handlu zagranicznego a stopą wzrostu PKB. Do osiągnięcia celu zastosowano model wektora autoregresji (VAR) oraz przyczynowość Grangera. Obiektem badań była gospodarka USA. Dowiedziono m.in., że eksport jest przyczyną (Grangera) PKB, a także że import i PKB wpływają (w sensie Grangera) na siebie wzajemnie

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24965

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji