Obiekt

Tytuł: Efekt sieciowy w wymiarze zaangażowania w organizacji sektora usług zdrowotnych

Tytuł odmienny:

Network effect in the context of commitment in the organization of the health services sector

Autor:

Jopikiewicz, Szymon

Opis:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 4, s. 25-30

Abstrakt:

Problematyka organizacji sieciowych w polskiej literaturze przedmiotu jest nadal tematyką nową. Istotne zatem wydaje się badanie relacji sieciowych w usługach zdrowotnych oraz tego, czy interakcja pacjent–lekarz sprzyja powstawaniu efektu sieciowego. Celem artykułu jest zatem charakterystyka efektu sieciowego w wymiarze zaangażowania w sektorze usług zdrowotnych. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, narzędziem badawczym zaś, służącym osiągnięciu postawionego celu, była ankieta w pełni ustrukturyzowana, skierowana do pacjentów placówek zdrowotnych posiadających cechy organizacji sieciowej na terenie województwa świętokrzyskiego. Dla analizy organizacji sektora ochrony zdrowia sieciami fundamentalnymi są relacje, ponieważ definiują one charakter komunikowania się pomiędzy ludźmi, grupami i organizacjami, a proces ten determinuje przepływ informacji i dyfuzję wiedzy

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/mf.2018.4.04 ; oai:dbc.wroc.pl:59614

Język:

pol

Powiązania:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 4

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Management Forum

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji