Object

Title: Współpraca fundacji korporacyjnych i ich założycieli w realizacji celów strategii

Title in english:

Cooperation of corporate foundations and their founders in the implementation of strategy objectives

Creator:

Rak, Mateusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530; s. 127-136

Abstrakt:

Obecnie strategie przedsiębiorstw łączą realizację celów gospodarczych i społecznych (CSR – Corporate Social Responsibility), co prowadzi do współtworzenia wartości ekonomiczno-społecznych (creating shared value). Praktycznym przykładem realizacji przez przedsiębiorstwa strategii ukierunkowanej na współtworzenie wartości ekonomicznych i społecznych jest filantropia korporacyjna realizowana przez przedsiębiorstwo wspólnie z powołaną przez siebie fundacją korporacyjną. W artykule, na podstawie wyników własnych badań ankietowych, zaprezentowano cechy relacji współpracy przedsiębiorstw założycielskich z własnymi fundacjami w realizacji zadań strategicznych. Wykazano, że współpraca między przedsiębiorstwami założycielskimi i ich fundacjami korporacyjnymi występuje, jednak głównie jako rezultat powołania fundacji przez przedsiębiorstwo. Strategicznym przejawem aktywności przedsiębiorstw jest finansowanie działalności fundacji, delegowanie pracowników do zarządów fundacji oraz użyczanie pomieszczeń i sprzętu. Jednak w ślad za tą pomocą przedsiębiorstwa w swoich misjach nie ujmują problemów społecznych rozwiązywanych przez własne fundacje.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.530.12 ; oai:dbc.wroc.pl:59647

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie - sharing economy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information