Object

Title: Relacje z interesariuszami i ich wycena – wybrane aspekty

Title in english:

Relations with stakeholders and their valuation – selected aspects

Creator:

Buszko, Michał ; Ciechan-Kujawa, Marlena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 63-72

Abstrakt:

Interesariusze stanowią grupy, które bezpośrednio lub pośrednio, uczestniczą w wymianie wartości z przedsiębiorstwem. W wyniku oddziaływania na przedsiębiorstwo, jak i siebie nawzajem tworzą sieć relacji, stanowiących niematerialne zasoby. Relacje z interesariuszami stanowią integralne składowe wartości przedsiębiorstwa i podlegają wycenie. Celem artykułu jest identyfikacja czynników determinujących tworzenie relacji z interesariuszami, określenie podejść oraz wskazanie kluczowych problemów związanych z ich wyceną. Praca ma charakter teoretyczny, a do jej przygotowania wykorzystano studia literatury oraz analizę aktów prawnych. Badania wskazują na wieloaspektowość problemu, wynikającą z faktu zróżnicowania grup interesariuszy i relacji, zmienności ich w czasie, jak również braku korzyści ekonomicznych osiąganych wprost z tytułu relacji z częścią interesariuszy. W przypadku pomiaru i wyceny relacji istotnie ograniczone staje się wykorzystanie metod wyceny przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.05 ; oai:dbc.wroc.pl:59809

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531 ; Bankowość i rynki finansowe

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information