Object

Title: Rodzinny charakter mikroprzedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe jako element zarządzania relacjami z klientem – perspektywa konsumencka

Title in english:

Family character of micro businesses providing lodging services as an element of managing customer relations – consumer’s perspective

Creator:

Dębski, Maciej ; Górska-Warsewicz, Hanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535; s. 36-48

Abstrakt:

Rynek turystyczny jest rynkiem specyficznym, którego jedną z kluczowych cech jest znacząca liczba podmiotów na nim funkcjonujących. Przeważają wśród nich mikroprzedsiębiorstwa, często o rodzinnym charakterze. Celem artykułu było przeprowadzenie analizy postrzegania rodzinnego charakteru przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne przez ich potencjalnych konsumentów oraz możliwości wykorzystania wymienionej cechy w procesie budowania przewagi konkurencyjnej. W opracowaniu zaprezentowano wyniki studium literatury oraz badania sondażowego na temat wyboru i percepcji obiektów noclegowych. Wyniki wskazują, że podstawą wyboru konsumentów jest cena oraz inne elementy „twarde”, takie jak lokalizacja czy komfort. Jednocześnie elementy usługi noclegowej, takie jak gościnność, atmosfera czy związane z nimi relacje z właścicielem, nie będąc czynnikami kluczowymi, mają istotne znaczenie i mogą stanowić wyróżnik małych podmiotów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.03 ; oai:dbc.wroc.pl:60762

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535 ; Marketing turystyczny

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information