Object

Title: Hybrydowe instrumenty finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Title in english:

Hybrid instruments of small and medium-sized enterprises financing

Creator:

Rymarczyk, Jan

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 356-366

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i ocena znaczenia hybrydowych instrumentów, tj. pośrednich pomiędzy kredytem bankowym a kapitałem własnym, w zmniejszeniu luki w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Do tych instrumentów należą: dług podporządkowany, ciche uczestnictwo, pożyczki partycypacyjne, prawa do udziału w zyskach, obligacje zamienne, obligacje z warrantami i mezzanine. Autor stawia hipotezę, że instrumenty hybrydowe stanowią alternatywny sposób finansowania dla MŚP, szczególnie segmentu średnich przedsiębiorstw, z dobrymi perspektywami rozwoju, a jednocześnie z korzyścią dla inwestorów. Artykuł oparty został na studiach literatury w języku angielskim, niemieckim i polskim oraz na źródłach internetowych przy wykorzystaniu ogólnologicznych i empirycznych metod badań naukowych. Początkowe fragmenty artykułu dotyczą istoty, zastosowania i rodzajów instrumentów hybrydowych. Następnie scharakteryzowane zostały podstawowe ich rodzaje. W kolejnej części dokonano analizy ich zalet i wad, a w zakończeniu oceniono perspektywy ich rozwoju.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.29 ; oai:dbc.wroc.pl:61225

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information