Object

Title: Dynamizowanie przewagi konkurencyjnej w praktyce polskich przedsiębiorstw – testowanie narzędzia

Title in english:

Dynamizing of competitive advantage in the practice of Polish enterprises − testing the tool

Creator:

Adamik, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 11-26

Abstrakt:

Rosnąca dynamika zmian oraz wymagań otoczenia rynkowego, m.in. ze względu na wymagania Industry 4.0, wymusza podobne zachowania przedsiębiorstw. W ich przypadku dynamika ta powinna dotyczyć zarówno tworzenia potencjału organizacji, jak i procesów oraz działań stymulujących ich rozwój. Jednym z bardziej istotnych jest dziś współpraca, która wydaje się kluczowym wyznacznikiem sprostania wymogom skutecznego konkurowania w erze Industry. Celem opracowania jest próba identyfikacji i charakterystyki procesu dynamizowania przewagi konkurencyjnej grupy przedsiębiorstw w oparciu o koncepcję „nawigatora dynamizacji przewagi konkurencyjnej” i towarzyszące jej narzędzia operacjonalizujące. Będzie to test ich przydatności. Dla zebrania materiału badawczego wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego przy wsparciu techniki CATI, a narzędziem badawczym był „Kwestionariusz ścieżki diagnozującej narzędzia wspierające dynamizowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa”. Próbę badawczą stanowiło 150 funkcjonujących na terenie Polski przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.01 ; oai:dbc.wroc.pl:63158

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information