Object

Title: Potencjał technoparków jako kluczowy czynnik rozwoju klastrów w Polsce

Title in english:

Technoparks potential as a key factor of clusters development in Poland

Creator:

Moszkowicz, Krystyna ; Bembenek, Bogusław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 244-261

Abstrakt:

Artykuł koncentruje się na wybranych zagadnieniach dotyczących roli i znaczenia technoparków w procesie rozwoju klastrów w Polsce. Zaprezentowane w nim rozważania prowadzono głównie w oparciu o analizę danych zastanych i klasyczny przegląd literatury przedmiotu. Artykuł składa się z dwóch części, w których scharakteryzowano strategiczny wymiar funkcjonowania technoparków jako instytucji otoczenia biznesu oraz zakres ich aktywności na rzecz rozwoju klastrów. W świetle wyników badań własnych wykazano, że współpraca technoparków z klastrami, na różnych zasadach i w różnej formie, związana jest bezpośrednio z ich misją, w tym celami strategicznymi. Na tym tle podkreślono, że technoparki i klastry współtworzą ekosystem przedsiębiorczości sprzyjający transferowi wiedzy i technologii. Podjęta na gruncie nauk o zarządzaniu problematyka badań odnosi się do istoty przedsiębiorczości strategicznej w gospodarce opartej na wiedzy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.20 ; oai:dbc.wroc.pl:63177

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information