Object

Title: Model biznesu wydziału nauk ekonomicznych uczelni akademickiej. Obecna i przyszła perspektywa aksjologiczna

Title in english:

Business model of the Faculty of Economic Sciences of university. Current and future axiological perspective

Creator:

Falencikowski, Tadeusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 141-154

Abstrakt:

Szkolnictwo wyższe i nauka stały się obecnie przedmiotem zarówno badań naukowych, jak i działań empirycznych w Polsce. Działania te mają na celu korektę niedopasowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego do powstających na świecie zmian. Implikuje to potrzebę rekonfiguracji modelu biznesu prowadzonego przez wydział nauk ekonomicznych uczelni akademickiej. Celem badań była diagnoza obecnego stanu i sformułowanie myśli strategicznej zmiany modelu biznesu. Zastosowano następujący aparat naukowy: wnioskowanie indukcyjne i dedukcyjne, analizę literatury, badania ankietowe, foresight, słabe sygnały. Wywód oparto na istocie modelu biznesu, potrzebie jego rekonfiguracji i poszukiwaniu słabych sygnałów wskazujących na potencjalne kierunki przyszłych zmian. Zastosowanie radaru skanującego pozwoliło na wyłonienie słabych sygnałów zawartych w opiniach badanych studentów. Połączenie ich z technologią blockchain rzuca nieostre światło na funkcjonowanie edukacji za 25 lat

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.10 ; oai:dbc.wroc.pl:63167

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information