Object

Title: Wymóg zatrudnienia w formie umowy o pracę w Prawie zamówień publicznych

Title in english:

Obligation to employ a worker as a standard form in Public Procurement Law

Creator:

Pawlonka, Cezary

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 116-132

Abstrakt:

Zjawisko powszechnego zatrudniania w Polsce w ramach umowy-zlecenia niezgodne jest ze strategią rynku pracy Unii Europejskiej – flexicurity. Liczne przykłady nadużyć wobec pracowników pracujących w ramach umów niekodeksowych obrazują niską jakość zatrudnienia w tej formie. W związku z powyższym ustawodawca wprowadził zakaz zatrudniania na podstawie umowy-zlecenia w momencie wystąpienia stosunku pracy – jak przy umowie o pracę, osób realizujących usługi lub roboty budowlane przy zamówieniach publicznych, nawet w przypadku chęci zawarcia takiej umowy przez pracownika. Przepis ten ma zmniejszyć segmentację polskiego rynku pracy. W artykule zbadano historię i znaczenie umowy o pracę w naukach społecznych, zaprezentowano istotę pracy niestandardowej oraz dokonano szczegółowego porównania polskiego rynku pracy z unijnymi celami polityki zatrudnienia. Zaprezentowane w artykule badania jakościowe autora przeprowadzone zostały wśród osób młodych, pracujących w ramach zatrudnienia cywilnoprawnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.10 ; oai:dbc.wroc.pl:72820

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information