Object

Title: Stopa zwrotu dla akcjonariuszy w następstwie splitu – przykład wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Title in english:

Stock returns following stock splits – evidence from Vienna Stock Exchange

Creator:

Rudnicki, Józef

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 469-477

Abstrakt:

W artykule poruszony jest problem ponadprzeciętnej stopy zwrotu dla akcjonariuszy w wyniku dokonania splitu. Analizie zostały poddane austriackie spółki notowane na wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Autor testuje hipotezę, że splity pozwalają na osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73249

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information