Object

Title: Dywersyfikacja źródeł dochodów gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 2003-2008 z uwzględnieniem specjalizacji gospodarstwa rolnego

Title in english:

Diversification of sources of farm household income in Poland in years 2003-2008 including general type of farming

Creator:

Strzelecka, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 589-601

Abstrakt:

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest ocena dywersyfikacji źródeł dochodów gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 2003-2008. Aby osiągnąć założony cel, analizie poddano średni roczny dochód rodziny rolniczej, w skład którego wchodzą dochód z gospodarstwa rolnego, którego miarą jest dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, oraz dochód uzyskiwany spoza gospodarstwa rolnego. W pracy wykorzystano dane empiryczne pochodzące z Polskiego FADN

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73259

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information