Object

Title: Ocena zróżnicowania dochodów gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2008 - ujęcie regionalne

Title in english:

The Evaluation of Diversification of Farms Income in Poland in the Years 2004-2008 - Regional Approach

Creator:

Strzelecka, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 850-861

Abstrakt:

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest ukazanie zmian, jakie nastąpiły w wielkości dochodów uzyskiwanych przez towarowe gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004-2008. Badaniu poddano średni roczny dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz wysokość średnich rocznych dopłat do działalności operacyjnej, również w ujęciu regionalnym. W pracy wykorzystano dane empiryczne pochodzące z Polskiego FADN.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118435

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information