Object

Title: Kapitał ludzki - ocena efektywności wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej

Title in english:

Human Capital - Efficiency of Public Expenditure on Health and Education in the European Union

Creator:

Kozuń-Cieślak, Grażyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 706-718

Abstrakt:

Kapitał ludzki uważany jest za najważniejszy czynnik decydujący o rozwoju kraju, a inwestowanie w ten kapitał pomnaża bogactwo kraju, przyspiesza postęp cywilizacyjny i zwiększa konkurencyjność kraju w wymianie międzynarodowej, gdyż o konkurencji gospodarki decyduje wiedza, kwalifikacje i jakość zasobów ludzkich. Celem badawczym opracowania jest ocena efektywności wydatków publicznych na zdrowie i edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Artykuł obejmuje następujące treści: wprowadzenie odnoszące się do znaczenia kapitału ludzkiego dla wzrostu i rozwoju, krótki opis mierników zastosowanych do pomiaru potencjału zdrowia i wiedzy społeczeństwa, statystyczną weryfikację zmiennych oraz kalkulacje metodą DEA, ranking efektywności wydatków publicznych na zdrowie i edukację w krajach UE - konkluzje i rekomendacje.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118422

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information