Object

Title: Właścicielskie uwarunkowania strategii finansowania - wybrane przykłady spółek notowanych na GPW w Warszawie

Title in english:

Ownership Conditioning of Financing Strategy - Some Examples from Warsaw Stock Exchange

Creator:

Kaźmierska-Jóźwiak, Bogna ; Marszałek, Jakub

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 979-987

Abstrakt:

Związki między koncentracją własności spółki a stosowaną strategią finansowania są często poruszane w literaturze przedmiotu. Powszechnie przyjmuje się, że wzrost koncentracji własności powoduje ograniczanie finansowania długiem. W artykule dokonano analizy struktury finansowania w zależności od stopnia skoncentrowania własności w wybranych spółkach notowanych na GPW w Warszawie. Celem pracy było ustalenie występowania statystycznych związków między koncentracją własności a polityką finansowania. Przeprowadzona analiza wskazuje na umiarkowane skorelowanie parametrów. Ustalono, że w niektórych przypadkach wzrost koncentracji własności powoduje ograniczanie finansowania długiem. Jednak inne przykłady sugeruję zależność przeciwną. Przyczynami tej rozbieżności mogą być specyficzne cechy badanych sektorów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118447

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information