Object

Title: Ocena efektywności finansowej inwestycji rzeczowych współfinansowanych ze środków unijnych

Title in english:

Financial Efficiency Evaluation of Tangible Investments, Co-Financed from European Union Funds

Creator:

Moskal, Sebastian

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 741-749

Abstrakt:

Fundusze unijne stały się szansą dla polskich przedsiębiorców na wprowadzenie inwestycji w innowacje, które mają na celu poprawę konkurencyjności. Instytucje organizujące konkursy o dofinansowanie projektów wymagają wielu dokumentów od przedsiębiorców, w tym biznesplanu inwestycji. Jednym z wymogów jest stopa dyskonta na poziomie 5% dla analizy w cenach realnych oraz 8% dla analizy w cenach nominalnych. W artykule przedstawiono skutki takiego działania oraz zaproponowano obliczanie kosztu kapitału dla przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118425

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information