Object

Title: Potrzeby prognostyczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

Title in english:

Forecasting Needs for Financial Management of an Enterprise

Creator:

Szpulak, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 385-393

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o przedmiot prognozowania finansowego w przedsiębiorstwie. Cel ten zrealizowano przez identyfikację zestawów zmiennych, które są podstawą podejmowania decyzji w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a następnie wyróżnienie spośród nich tych zmiennych, które powinny być prognozami. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że celem prognozowania finansowego jest zmniejszenie ryzyka w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a nie tylko określenie jego przyszłych potrzeb finansowych, jak to się przyjęło definiować w literaturze przedmiotu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118366

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information