Object

Title: Jednostka samorządu terytorialnego jako strona postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej

Title in english:

Local Government Unit as a Party of the Control Preceedings Run by Fiscal Audit Authorities

Creator:

Kadej, Anetta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 643-651

Abstrakt:

Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych skarbu państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych. Realizacja tego celu wymaga m.in. weryfikacji dokonywanych przez podatników rozliczeń podatkowych. Szczególną grupę podatników, których rozliczenia podatkowe także podlegają kontroli, stanowią jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo. Niniejszy artykuł prezentuje szczegóły związane z realizacją kontroli skarbowej w powyższym zakresie, na przykładzie kontroli rozliczeń podatku VAT w jednostce samorządu terytorialnego będącej gminą.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118416

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information