Object

Title: Ryzyko biznesowe a poziom zadłużenia polskich przedsiębiorstw

Title in english:

Business Risk and the Level of Leverage of Polish Corporations

Creator:

Adamczyk, Adam

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 19-27

Abstrakt:

Współczesne teorie struktury kapitału przewidują istnienie związku pomiędzy poziomem ryzyka biznesowego a wskaźnikami zadłużenia przedsiębiorstw. Jednak prowadzone badania empiryczne nie dają jednoznacznego dowodu na potwierdzenie tych predykcji. Prawdopodobną przyczyną tej sytuacji jest niewłaściwy sposób kwantyfikacji ryzyka biznesowego. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja tezy o istnieniu związku między ryzykiem biznesowym przedsiębiorstw a poziomem ich zadłużenia z wykorzystaniem zmiennych lepiej kwantyfikujących poziom ryzyka biznesowego niż dotychczas stosowane parametry.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118320

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information