Object

Title: Efektywność spółek giełdowych z wybranych branż sektora przemysłu

Title in english:

Industrial Companies' Effectiveness from Selected Branches of Industry

Creator:

Hodun, Magdalena ; Żurakowska-Sawa, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 957-965

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, zaliczanych do branży spożywczej, metalowej i elektromaszynowej. Badaniom poddano strukturę majątkową przedsiębiorstw, strukturę majątkowo-kapitałową i rentowność. Przeprowadzone badania objęły 36 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i dotyczyły okresu 2004-2008. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić istnienie zależności między rodzajem i specyfiką branży a efektywnością działalności przedsiębiorstw. Najbardziej efektywne pod tym względem były na ogół przedsiębiorstwa należące do branży metalowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118445

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information