Object

Title: Oddziały instytucji kredytowych - szansa czy zagrożenie sektora bankowego w Polsce?

Title in english:

Branches of Credit Institutions - Chance or Threat for the Banking Sector in Poland?

Creator:

Buszko, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 576-584

Abstrakt:

Od momentu mementu przystąpienia Polski do struktur UE działalność bankowa na polskim rynku może być prowadzona na podstawie jednolitego paszportu bankowego. Jedną z głównych konsekwencji wprowadzenia tego rozwiązania w Polsce jest otwieranie coraz większej liczby oddziałów instytucji kredytowych. Działalność oddziałów z jednej strony podnosi konkurencyjność polskiego rynku bankowego, wpływa na poprawę jakości oraz uatrakcyjnia ofertę produktową. Z drugiej strony rozważane podmioty mogą przenosić na polski rynek problemy zagranicznych instytucji, prowadzić nie podlegającą krajowemu nadzorowi ryzykowną politykę kredytową, a także powodować spadek zaufania do działalności całego sektora bankowego w Polsce. Oddziały instytucji kredytowych są wyłączone z krajowego nadzoru finansowego i nie uczestniczą w krajowym systemie gwarantowania depozytów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118410

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information