Object

Title: Ewaluacja zadań oświatowych na przykładzie szkół podstawowych miasta na prawach powiatu

Title in english:

Evaluation of the educational tasks on the example of primary schools of a city

Creator:

Będzieszak, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 486-496

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie, czy występują istotne powiązania między poziomem wydatków na zadania oświatowe a efektami realizacji tych zadań. Przeprowadzona analiza literatury pozwala stwierdzić, że pomiar efektów realizacji zadań oświatowych na potrzeby ewaluacji powinien dotyczyć głównie wyników kształcenia. Przeprowadzone dotąd badania dotyczące powiązania kwestii ekonomicznych związanych z realizacją zadań oświatowych (głównie finansowania) z efektami finansowania prowadzone były jako porównawcze pomiędzy jednostkami samorządowymi tego samego typu. Badania przeprowadzone przez autora wskazują na brak zależności między wynikiem egzaminu szóstoklasisty a wysokością wydatków osobowych szkół podstawowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73376

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information