Object

Title: Czy ramy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego są optymalne dla wzrostu gospodarczego?

Title in english:

Is European Central Bank monetary policy framework optimal for economic growth?

Creator:

Bednarczyk, Jan L.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 15-23

Abstrakt:

Jednym z najważniejszych osiągnięć Unii Gospodarczej i Walutowej jest utrzymywanie od ponad 10 lat w krajach, które przyjęły wspólną walutę, znacznej stabilności cen. Jednocześnie od 1999 r., tj. od momentu wprowadzenia wspólnej waluty, średnioroczne tempo wzrostu realnego PKB w krajach strefy euro mieściło się najczęściej w przedziale 1,0-3,0%, wykazując dość relatywnie dużą niestabilność, typową dla klasycznego modelu rozwoju cyklicznego. Obserwacja zmian wskaźników wzrostu cen oraz wskaźników wzrostu gospodarczego w tych krajach prowadzi do wniosku, że stabilizacja inflacji nawet w długim okresie wcale nie musi oznaczać ograniczenia skali wahań cyklicznych w gospodarce. Przeciwnie, w pewnych sytuacjach może nawet je wzmacniać

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73729

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information