Object

Title: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku kredytów konsumenckich w Polsce

Title in english:

Selected aspects of the functioning of the consumer credit market in Poland

Creator:

Galbarczyk, Tamara Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 453-462

Abstrakt:

Rynek kredytów konsumenckich obejmuje produkty oferowane przez szerszą grupę podmiotów niż tylko banki. Mogą ich udzielać także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i pośrednicy kredytowi. Są to kredyty udzielane osobom fizycznym na cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą. Ich cechą jest m.in. szczególna ochrona kredytobiorców w świetle ustawy o kredycie konsumenckim, pod warunkiem że do zawartej umowy stosuje się jej przepisy. Ustawa ma jednak ulec zmianie w związku z wejściem w życie Dyrektywy 2008/48/WE i z koniecznością dostosowania przepisów krajowych do wymogów UE. W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy i jak projektowane zmiany wpłyną na sytuację kredytobiorców. Poza tym zaprezentowano aktualny stan tego rynku i nakreślono perspektywy jego rozwoju w przyszłości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73769

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information