Object

Title: Starzenie się ludności i zasobów pracy w regionie śląskim – analiza retro- i prospektywna

Title in english:

The Ageing of Population and Work Resources in the Silesian Area - Retro- and Prospective Analysis

Creator:

Sojka, Elżbieta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103, s. 191-207

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zmiany w strukturze ludności według wieku w województwie śląskim w latach 1990-2035. Zbadano podobieństwo struktur z wykorzystaniem algorytmu taksonomicznego, przedstawiono rozkłady w czasie wskaźników starości i obciążenia ludności ogółem oraz zasobów pracy z uwzględnieniem płci i miejsca zamieszkania. Proces starzenia się ludności jest procesem coraz bardziej intensywnym. Coraz mniej liczne roczniki osiągające wiek produkcyjny i coraz liczniejsze wchodzące w wiek emerytalny pokazują, że województwo śląskie, podobnie jak cała Polska oraz inne kraje europejskie, będzie musiało zmierzyć się z problemem starzenia się społeczeństwa. Sprostanie temu wyzwaniu jest szczególnie trudne ze względu na niski poziom aktywności zawodowej, zwłaszcza osób powyżej 50. roku życia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:74169

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103 ; Prognozowanie w zarządzaniu firmą

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information