Object

Title: Współpraca przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z partnerami zewnętrznymi w procesach otwartych innowacji

Title in english:

The cooperation between food industry enterprises and external partners in the processes of open innovation

Creator:

Wróblewska, Diana

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5, s. 208-224

Abstrakt:

W opracowaniu zaprezentowano w sposób syntetyczny istotę koncepcji otwartych innowacji oraz zasadność jej stosowania przez producentów branży spożywczej, a także podkreślono rolę poszczególnych kategorii kooperantów we współtworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Celem artykułu była identyfikacja partnerów zewnętrznych, z którymi przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego nawiązują kooperację w ramach realizowanej działalności innowacyjnej, oraz określenie szans i zagrożeń płynących z podejmowania tego rodzaju współpracy. Badane przedsiębiorstwa najczęściej angażowały w procesy innowacyjne swoich odbiorców i dostawców, realizując modele otwarte bazujące na tradycyjnych powiązaniach w ramach łańcucha wartości. Za najistotniejszą szansę wypływającą z nawiązywania współpracy uznano możliwość uzyskania dostępu do szerokich zasobów wiedzy, natomiast najsilniejszą barierę podejmowania takich działań stanowiły wysokie koszty związane z poszukiwaniem rozwiązań poza przedsiębiorstwem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2020.5.15 ; oai:dbc.wroc.pl:78621

Language:

pl

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information