Object

Title: Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego – komórka wewnętrzna czy firma zewnętrzna?

Title in english:

Internal auditor in a local government unit – internal unit or external company?

Creator:

Kołodziej, Dominika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5, s. 100-108

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest analiza funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego (dalej zwanych jst), w kontekście zapisów ustawy o finansach publicznych (dalej zwanej uofp). Ustawa wprost reguluje możliwość prowadzenia audytu wewnętrznego w jst przez audytora zatrudnionego na umowę o pracę albo usługodawcę zewnętrznego, zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przeprowadzone badania oparto na studiach literaturowych z dziedziny finansów publicznych i kontroli zarządczej. Dokonano analizy i interpretacji aktów prawnych obowiązujących w badanym obszarze. Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej funkcjonowania audytu wewnętrznego w jst opublikowane przez Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów w grudniu 2019 r. stało się podstawą do przeprowadzenia badań empirycznych. Zaprezentowano wyniki badań, których dokonano na podstawie wywiadów z pracownikami 22 jst stanowiących gminy miejsko-wiejskie z terenu województwa śląskiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2020.5.07 ; oai:dbc.wroc.pl:78613

Language:

pl

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information