Object

Title: Miejsce audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej jst w Polsce

Title in english:

Place of internal audit and internal control in the management control system of the local government unit in Poland

Creator:

Kołodziej, Dominika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3, s. 57-66

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest analiza funkcjonowania i próba umiejscowienia audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej jednostek samorządu terytorialnego (jst) w Polsce. Celem jest wyjaśnienie pojęcia kontroli zarządczej w jst oraz wskazanie obszarów działania audytora wewnętrznego oraz kontroli wewnętrznej w kontekście zapisów ustawy o finansach publicznych (dalej: uofp). Dokonanie próby umiejscowienia tych komórek w strukturze organizacyjnej jst oraz próby ukazania wspólnych obszarów ich działania stanowi cel badawczy publikacji. Jako metodykę analizy zagadnienia zastosowano badania literaturowe, przegląd regulacji prawnych i źródeł internetowych. Oparto się przede wszystkim na literaturze przedmiotu. Przedstawiona w artykule charakterystyka systemu kontroli zarządczej z ważnymi jej elementami, takimi jak: audyt wewnętrzny czy kontrola wewnętrzna, stanowi usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2021.3.06 ; oai:dbc.wroc.pl:111229

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information