Object

Title: Wpływ systemu sprawozdawczości finansowej na efektywną stopę opodatkowania polskich spółek

Title in english:

Influence of the financial reporting system on the effective tax rate of Polish companies

Creator:

Luty, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3, s. 83-96

Abstrakt:

Celem artykułu jest sprawdzenie wpływu stosowania regulacji rachunkowości: Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) lub ustawy o rachunkowości (UoR) na ujawnianą efektywną stopę opodatkowania podatkiem dochodowym (ETR). Autor uważa, że niezależnie od systemu raportowania finansowego (MSSF lub UoR) ETR powinien kształtować się na podobnym poziomie w spółkach z tej samej branży, co wynika z faktu, że metodyka ustalania kwoty podatku dochodowego w wyniku finansowym w omawianych systemach rachunkowości jest taka sama. Podmiotem badania są polskie duże spółki. W badaniu wykorzystano analizę porównawczą wybranych statystyk opisowych, analizę równości median (test U Manna-Whitneya, test kolejności par Wilcoxona, test T-Studenta). Wyniki wskazują, że w różnych sektorach są różne wartości median ETR w spółkach stosujących MSSF lub UoR. Zastosowane testy wykazały najczęściej brak podstaw do odrzucenia hipotezy o równości median.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2021.3.08 ; oai:dbc.wroc.pl:111231

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information