Object

Title: Wielowymiarowa analiza wybranych aspektów starzejącego się społeczeństwa

Title in english:

Multivariate Analysis of Selected Aspects of the Aging Population

Creator:

Grześkowiak, Alicja ; Stanimir, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 141, s. 60-70

Abstrakt:

Przedmiotem zainteresowań autorek artykułu są zaangażowanie społeczne i subiektywna ocena sytuacji materialnej wybranych grup społecznych. W świetle zmieniających się struktur społeczeństw na świecie interesujące staje się porównanie zachowań i ocen dokonywanych dla różnych zjawisk przez osoby młode i starsze. Ze względu na wymienione powyżej zmiany społeczne celem pracy jest wskazanie podobieństw i różnic w ocenie wybranych czynników społeczno-ekonomicznych przez osoby młode i starsze. W trakcie realizacji badania skorzystano z metod wielowymiarowej analizy statystycznej (odpowiednich do skal pomiaru zmiennych). Analizy przeprowadzono na podstawie danych zaczerpniętych z dwóch źródeł: European Social Survey (Europejski Sondaż Społeczny) i Diagnoza Społeczna.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119622

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 141 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 29 ; Zastosowania metod ilościowych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information