Object

Title: Porównanie własności wybranych generatorów wielowymiarowych binarnych liczb pseudolosowych

Title in english:

Comparison of Some Procedures for Generating Multivariate Pseudo-Random Binary Data

Creator:

Gamrot, Wojciech

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 141, s. 21-28

Abstrakt:

W artykule rozważono dwie popularne procedury generujące ciągi wektorów pseudolosowych o wielowymiarowym rozkładzie zero-jedynkowym z korelacją, zaproponowane przez Leischa i in., a także przez Parka i in. Zaprezentowano wyniki symulacji przeprowadzonych w celu porównania obu procedur pod względem zgodności momentów rozkładu generowanego ciągu z momentami zadanymi. Pokazano, że dla pierwszej z nich mogą wystąpić istotne rozbieżności między rozkładem generowanym i rozkładem zadanym.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119618

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 141 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 29 ; Zastosowania metod ilościowych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information