Object

Title: Estymacja średniej w populacji skończonej z korektą dwóch rodzajów błędów nielosowych na podstawie danych z podpróby

Title in english:

Estimation of Finite Population Mean with a Subsample-Based Correction for Two Types of Non-Sampling Errors

Creator:

Gamrot, Wojciech

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 188-197

Abstrakt:

W niniejszym opracowaniu rozważono schemat losowania dwufazowego prób w sytuacji, gdy badanie statystyczne nie jest wolne od dwóch typów błędów nielosowych: błędu odpowiedzi i błędu braku odpowiedzi. Zaproponowano trzy estymatory wartości przeciętnej badanej cechy w populacji. Dwa z nich są prostymi liniowymi kombinacjami obserwacji badanej cechy, podczas gdy trzeci estymator jest typu regresyjnego. Własności estymatorów wobec występowania wymienionych błędów nielosowych zbadano z wykorzystaniem symulacji komputerowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118835

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information