Object

Title: Wyniki estymacji modeli dwumianowych wyjazdów turystycznych gospodarstw domowych emerytów i rencistów w Polsce

Title in english:

The Estimation Results of the Binary Models of Tourists Trips of the Pensioners and Annuitants Households in Poland

Creator:

Bąk, Iwona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 165-177

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki szacowania modeli logitowych i probitowych wyjazdów turystycznych gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Do zbioru potencjalnych zmiennych objaśniających zaliczono zmienne charakteryzujące sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, zmienne społeczno-demograficzne oraz zmienne charakteryzujące wyposażenie gospodarstw w sprzęt turystyczny. Podstawę informacyjną badań stanowiły dane statystyczne dotyczące aktywności turystycznej gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Zostały one zaczerpnięte z przeprowadzonego w 2009 r. przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowego nt. "Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych" i skojarzone z wynikami badań budżetów rodzinnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118829

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information