Object

Title: Zmiany przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych a zachowanie podatników - model miękki

Title in english:

Changes in Regulations of Income Tax of Individuals Versus Taxpayers' Behaviour - the Soft Model

Creator:

Misiewicz, Elżbieta Izabela

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 400-409

Abstrakt:

Celem artykułu było zbadanie, jaki wpływ na zachowanie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych miały zmiany: skali podatkowej, ulg od dochodów i ulg od podatków w latach 1999-2008. Ponieważ wszystkie badane zmienne są nieobserwowalne, do określenia relacji między nimi zastosowano modelowanie miękkie. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła na sformułowanie wniosków, że w badanym okresie między skalą podatkową, ulgami od dochodu i od podatku a zachowaniem podatników istniała dodatnia, istotna statystycznie zależność, a także iż podatnicy na zmiany przepisów podatkowych reagowali racjonalnie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118859

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information